Praktische informatie

Contractvrij werken

Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werkt dus contractvrij. De reden hiervoor is dat ik samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie vind je hier.

Vergoeding en tarieven

Voor zowel intake als behandeling hanteer ik de door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa, landelijk vastgestelde tarieven (zie tarieven en vergoedingen). 

Behandelingen van Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten worden vergoed vanuit de basisverzekering. De precieze vergoedingen van de kosten zijn afhankelijk van het contract dat je met je zorgverzekeraar hebt afgesloten.

Wanneer je een restitutiepolis hebt, worden de kosten voor diagnostiek en behandeling bij Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten grotendeels tot volledig vergoed. In andere gevallen – bij een zorg-in-natura-polis of een combinatiepolis – wordt de behandeling voor minimaal 55% vergoed. Het precieze percentage dat je zorgverzekeraar vergoedt is dus afhankelijk van de afspraken die je met je zorgverzekeraar hebt gemaakt. Houd er rekening mee dat het eigen risico altijd eerst wordt aangesproken. De hoogte van je eigen risico is 385 euro per jaar, of hoger als dat door jouzelf zo is vastgesteld. Informeer voorafgaand aan het traject bij Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten bij je zorgverzekeraar naar de kosten en vergoedingen voor jouw persoonlijke situatie.


Werkwijze vergoeding

Wanneer je wenst dat je zorg in aanmerking komt voor vergoeding vanuit je basisverzekering, dien je bij aanvang van het traject een geldige verwijsbrief van je huisarts te hebben. De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende criteria:

  • datum verwijzing (deze datum dient te liggen voor de datum van het eerste intakegesprek)
  • vermoeden van een DSM 5 classificatie 
  • AGB-code en de handtekening van de huisarts
  • naam, geboortedatum, BSN en adresgegevens van jou als cliënt

Als je je zorg vergoed wilt hebben, kun je je factuur zelf insturen naar je verzekeraar. Afhankelijk van het soort verzekering (natura, combinatie of restitutie) krijg je 55 tot 100% van de factuur vergoed.

Zorgprestaties

Op de factuur staan zorgprestaties. Binnen Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten zijn momenteel vier zorgprestaties mogelijk:

  1. Consult diagnostiek: bij diagnostiek (intakefase) onderzoek ik wat er met je aan de hand is, welke problematiek er speelt en welke hulpvraag je hebt.
  2. Consult behandeling: bij behandeling ga ik met je in gesprek met als doel je problematiek hanteerbaar te maken.
  3. Intercollegiaal overleg: als ik het voor je behandeling noodzakelijk  vindt om te overleggen met een collega.
  4. Reistijd: als ik  naar je toe moet komen. In het geval van Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten geldt dat er alleen reiskosten worden gerekend als de afgesproken therapieplek buiten de gemeenten Arnhem of Renkum ligt.

De tarieven voor bovenstaande zorgprestaties zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


Onverzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om aanpassingsstoornissen/burn-out, rouw, werkproblemen, identiteitsproblemen, slaapstoornissen, seksuele stoornissen en levensfaseproblemen. Deze klachten kunnen wel behandeld worden door Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten, maar worden dus niet vergoed door de zorgverzekering en zul je zelf moeten betalen.  Voor onverzekerde zorg (OZP) of zorg zonder verwijzing van de huisarts wordt een vast, landelijk vastgesteld door de NZa, tarief gehanteerd. De tijd die ik besteed aan verslaglegging, onderzoek en overleg met derden wordt ook opgenomen in de factuur.


Tarieven 2024

Voor de specifieke tarieven per zorgprestatie van Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten klik hier.

Verhindering/annulering afspraak

Bij verhindering dien je je minstens 24 uur van tevoren per e-mail of telefoon af te melden. Verschijn je niet op een afspraak of zeg je minder dan 24 uur tevoren je afspraak af? Dan ben ik, ongeacht de reden, genoodzaakt je een factuur van 75 euro te sturen. De kosten van een ‘no-show’ worden niet vergoed door je zorgverzekeraar.


Wachttijden

De wachttijd tot intake bedraagt momenteel 2 tot 4 weken.

Afwezigheid tijdens vakantie

Tijdens mijn afwezigheid in verband met vakantie langer dan twee weken kan je desgewenst contactgegevens krijgen van een collega-hulpverlener.

Crisis

De GGZ-crisisdiensten zijn dag & nacht bereikbaar voor verwijzers zoals de huisarts of de huisartsenpost. In noodgevallen kun je het beste eerst contact opnemen met je huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost in je regio. Eventueel kun je ook hulp zoeken via www.113.nl of bellen met 113 of 0800-0113.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk kan je desgewenst via mij inzien.

Klachtenregeling

Ondanks mijn inzet om je zo goed als mogelijke zorg te bieden, kan het gebeuren dat je een klacht hebt over mij of de behandeling. In dat geval wil ik je verzoeken het gesprek met me aan te gaan. Samen kunnen we je onvrede bespreken en onderzoeken of we er samen uit kunnen komen. Mocht je je alsnog onvoldoende gehoord voelen, dan kan je hier lezen wat een volgende stap kan zijn.

Privacy

Psychotherapiepraktijk BinnesteBuiten heeft een privacy statement opgesteld. Hierin staat beschreven hoe ik met informatie over jou als patiënt omga. Klik hier als je het privacy statement wilt inzien.