Werkwijze: van aanmelding tot behandeling

Wanneer je graag in zorg wilt komen bij Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten kun je contact met me opnemen via het contactformulier.

Kennismakingsgesprek / Pre-intake

Nadat ik je gegevens via het contactformulier heb ontvangen, neem ik binnen 5 werkdagen telefonisch of per mail contact met je op voor een kort kosteloos kennismakingsgesprek, oftewel pre-intakegesprek. Tijdens dit gesprek breng ik je klachten, probleemgebieden en hulpvraag kort in kaart en maak ik een eerste inschatting of ik een passend behandelaanbod voor je heb. Ook bespreek ik met je aan welke voorwaarden dient te worden voldaan alvorens in zorg te komen en informeer ik je over de mogelijke kosten. Onder de voorwaarden valt onder meer de plicht van jou als patiënt om mij als behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van je problemen. Met de juiste en volledige informatie kan ik sneller en beter een diagnose stellen en betere zorg verlenen. Hoewel deze plicht wellicht logisch klinkt, worden vaak uit schaamte, of in de overtuiging dat het onbelangrijk is, zaken niet verteld of anders voorgesteld. Verder verwacht ik van je dat je zoveel mogelijk meewerkt met de behandeling en dat je voldoet aan de betalingsvoorwaarden.

Als ik op basis van de pre-intake inschat dat ik je verder kan helpen en je akkoord bent met eerder beschreven voorwaarden, kan ik een intake inplannen. 

Intakefase

Onze eerste ontmoetingen, na de telefonische pre-intake/kennismaking,  vormen de intakefase. In deze fase gaan we samen je klachten verkennen. We onderzoeken onder meer hoe de klachten die je ervaart mogelijk samenhangen met je levensverhaal en stagnerend werken in je huidige leven. In deze fase kun je ervaren of het voldoende veilig voelt om met mij over je problemen te praten en bekijk ik of ik je een passende behandeling kan bieden vanuit Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten. De intakefase sluiten we af met een gesprek waarin ik je adviseer over een bij jou aansluitend vervolg. Het kan voorkomen dat we tijdens de intake ontdekken dat je hulpvraag, ondanks de zorgvuldige pre-intake, elders beter passend is. In dat geval gaan we over tot sluiting van aanmelding en stellen daarvan je verwijzer op de hoogte. 

Als we overeenkomen de behandeling binnen Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten op te starten, stellen we samen een behandelplan op. Naast de aanwezige klachten, verwoord in een beschrijvende diagnose en DSM 5 classificatie, formuleren we samen één of enkele doelstellingen die richtinggevend zullen zijn voor jouw behandeling.

De gehele intakefase vindt via beeldbellen plaats.   

Zorgvraagtypering

Elke cliënt is uniek, maar verschillende cliënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een DSM 5 classificatie,  die ik op basis van de intake dien te stellen, zegt weinig over hoeveel zorg je nodig hebt. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen cliënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. Voor het bepalen van de zorgvraagtypering maak ik, zoals landelijk bepaald, gebruik van een vragenlijst, genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst vul ik zelf in aan de hand van jouw klachten en problemen. Op basis van de antwoorden op de HoNOS+ bepaal ik welk zorgvraagtype het best bij je klachten en problemen past. Het geeft informatie over de te verwachten behandelinzet en wordt ook op de factuur van de behandeling vermeld. 

Bron: https://lvvp.info/voor-clienten/

Behandelfase

De behandelfase wordt qua inhoud en duur afgestemd op jouw behoeften en mijn inschatting en vindt buiten plaats in een samen overeen te komen natuurgebied in de gemeenten Arnhem of Renkum. Alleen bij onweer of storm of andere onvoorziene omstandigheden die het onveilig of onhaalbaar maken om buiten af te spreken, wijken we af van het buiten werken en kan ik de sessie via beeldbellen of telefonisch aanbieden.  

Het traject wordt op maat ingericht. Als persoonsgericht experiëntieel psychotherapeut werk ik in elk traject vanuit de cliëntgerichte grondhouding. Daarnaast vormt buitenpsychologie een vast onderdeel van je behandeling.

Evaluatie
De behandeling wordt met regelmaat, tenminste eens per 6 maanden, geëvalueerd. Ook worden er vragenlijsten afgenomen: bij de start, eventueel tussentijds en bij de afronding van een traject.