Aanbod

Ik werk vanuit het persoonsgerichte experiëntiële psychotherapeutische gedachtengoed. Hierin hebben we tijdens onze sessies voortdurend aandacht voor jouw emotionele en lichamelijke ervaring.  Ik zal je ook helpen te reflecteren op wat je ervaart, omdat dat een belangrijke sleutel is naar de door jou gewenste verandering.  

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie

Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (PeP) werd voorheen, en nog steeds vaak, cliëntgerichte psychotherapie genoemd. In het dagelijks gebruik worden de termen PeP en cliëntgerichte psychotherapie vaak door elkaar gebruikt.

Een belangrijk uitgangspunt van PeP is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheden om, binnen de gegevenheden van ons leven, onszelf te zijn en ons steeds verder te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt kun je je het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In PeP worden klachten als deze gezien als uiting van betekenisvolle problemen. De samenhang van klachten en problemen wordt in PeP via jouw gevoelens onderzocht.

Bij PeP nodig ik je uit stil te staan bij en te ervaren wat er in je omgaat. Vaak zegt je gevoel iets meer dan datgene wat je er al over hebt bedacht. Voor sommige cliënten is dit aan het begin moeilijk, omdat ze bijvoorbeeld emotioneel ‘op slot’ zitten. Of ze zijn bang voor emoties die naar boven zouden kunnen komen, zoals boosheid of verdriet. Ik zal je helpen om toch in contact te komen met je gevoelens en deze te leren verwoorden in de mate waarin je dit aankunt. Samen zullen we jouw gevoelens en gedachten over je leven, je problemen, patronen en mogelijk traumatische ervaringen steeds opnieuw formuleren en de wenselijke aandacht geven. We proberen dit zoveel mogelijk ervaringsgericht – zowel lichamelijk als emotioneel – te doen, omdat dit jouw veranderingsproces zal verdiepen en versnellen. 

Ik zal je zo goed mogelijk helpen om je eigen oplossingen te vinden. Jij staat voor mij centraal. Ik zal je tegemoet treden met onvoorwaardelijke acceptatie voor wie je bent. Ook zal ik vanuit echtheid en diepgaande empathie telkens proberen aan te sluiten bij jouw belevingswereld. Zo hoop ik voor jou de veiligheid te bieden om je optimaal te kunnen ontwikkelen. Ik heb me de afgelopen jaren geschoold in Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i), een relatief nieuwe vorm van PeP, die ook kortdurend kan worden aangeboden.

 

Buitenpsychologie

 

Zomernacht

Doe nu eens even die gedachten dicht van je.

Denk nu eens liever niet na over morgen.

Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren

na, bramenplukker die je bent zoals vroeger

maar nu. Maak even geen onderscheid tussen

een wie en hoezo en de kans op anders.

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,

ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.

Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.

Geeuw je een gat in het hart en proef het

zo rood als sap van bramen. Wees langzaam

door vogels gezongen het wordende licht.


C.O. Jellema

Ken je het gevoel dat je jezelf niet meer bent of herkent?  Of het besef dat je niet meer blij bent met degene die je tot voor kort probeerde te zijn? Je buitenkant is met andere woorden niet meer in harmonie met je binnenste. Daardoor zijn vaak allerlei klachten ontstaan. Door letterlijk naar buiten te gaan en te bewegen, helpt de natuur je om weer naar binnen te keren en jezelf terug te vinden. 

Als buitenpsychotherapeut doe ik hetzelfde als ik binnen zou doen, maar dan in de buitenlucht en in beweging. Ik geloof in de krachtige combinatie van natuur, beweging en psychotherapie. Tijdens de buitensessie staat het lichamelijk en emotioneel ervaren, het leven in het hier en nu, centraal. Daarbij kan de natuur eenvoudig als metafoor worden ingezet. Wat ervaar je als het regent? Lijkt de mist om je heen misschien op de mist in je hoofd? Is het jou ook opgevallen dat geen één boom in het bos hetzelfde is, terwijl wij mensen vaak vooral niet willen verschillen van de rest? Zie je die oneffenheden in de basten? De gebroken takken her en der? Het bos is vol met imperfecties. Maar zeg nu zelf, het blijft een prachtige plek om te zijn. Kun jij ook zo naar jezelf kijken?

In de natuur wisselen groei en ontwikkeling zich af met rust en verstilling. Het ritme van de seizoenen is een inspirerende leermeester. Want hoe realistisch is het om altijd maar door te gaan, te blijven bloeien en presteren? Ook kan de natuur als speelplaats dienen, om even los te laten en te ervaren. Het kan bevrijdend voelen om in plassen te stampen, je tranen te laten vloeien in de regen of te gaan zitten op een mooie plek op de hei. 

Ik hoop dat je al meer een beeld hebt gekregen van hoe helpend de natuur kan zijn bij het op gang brengen, verdiepen en versnellen van jouw veranderingsproces. Voor meer informatie, ook over de wetenschappelijke evidentie voor buitenpsychologie, kan ik je de site van De Buitenpsychologen van harte aanbevelen. 

Voor wie?
Je kunt bij mij terecht met klachten als angsten, somberheid, overbelasting, zelfbeeldproblemen, traumatische ervaringen, eenzaamheidsgevoelens, stagnerende rouw, verminderd gevoel van eigenwaarde, disfunctionele patronen vanuit je persoonlijkheid, existentiële problemen en zingeving. Heb je vooral moeite met contact maken met je gevoelsleven en veel ‘in je hoofd’ zitten, dan kan ik wellicht ook wat voor je betekenen.

Mocht je je willen aanmelden bij Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten dan is het belangrijk dat je over een steunsysteem beschikt, waarbinnen je tenminste met één persoon een vertrouwensrelatie hebt. Daarnaast verwacht ik van je dat je voldoende draagkrachtig en stabiel bent om twee weken te kunnen overbruggen zonder therapie.

Voor wie niet?
Bij ernstige en hoog complexe klachten, bijvoorbeeld psychose, bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek/middelenmisbruik, eetproblematiek (anorexia nervosa/boulimia nervosa), crisisgevoeligheid, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, agressieproblemen en/of delictgedrag, suïcidaliteit en/of zelfbeschadiging, kan ik je vanuit Psychotherapiepraktijk BinnensteBuiten geen passende behandeling bieden. Als je last hebt van (één van) deze klachten kun je je het beste via je huisarts aanmelden bij een specialistische instelling waar multidisciplinaire zorg wordt geboden.  Hier worden psychotherapie, psychologische begeleiding, medicamenteuze behandeling en non-verbale therapie gecombineerd en is het mogelijk om in groepsverband en/of in deeltijd of klinisch behandeld te worden.

Ook als je al meerdere psychotherapeutische trajecten hebt gehad zonder gewenst effect, ben je beter op je plek elders. Mocht ik in de aanmeldfase constateren dat hier sprake van is, dan adviseer ik je over een passende zorginstelling, zodat je je via je huisarts op het juiste adres kunt aanmelden.

Supervisie

Naast psychotherapie bied ik vanuit BinnensteBuiten supervisie over behandeling in de opleiding tot GZ-psycholoog en vanaf november 2023 ook aan GZ-psychologen in opleiding tot Klinisch Psycholoog en/of Psychotherapeut. De supervisie kan naar behoefte online, binnen in mijn praktijkruimte of buiten plaatsvinden. Neem gerust contact met me op om de mogelijkheden te bespreken.

Leertherapie

Ik ben erkend leertherapeut voor de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP). Vanuit BinnensteBuiten bied ik persoonsgerichte experiëntiële leertherapietrajecten in de buitenlucht aan. Neem contact op voor meer informatie.